SMS gönderimi için neden evrak talep edilmektedir?

STH hizmeti sunan işletmecilerden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca hazırlanan, 28 Ekim 2017 tarih 30224 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin 7 inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, çalıştıkları kişi veya kurumlardan bu belgeleri eksiksiz olarak almaları istenmektedir.

Adınız ve Soyadınız ile,
SMS göndermek için:

 • T.C. kimlik belgenizin renkli fotokopisi veya fotoğrafı,
 • Unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge,
 • e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı olmalıdır.)

Yukarıdaki evrakları ve abonelik sözleşmesinin aslını (tüm sayfaları kaşeli ve imzalı, EK-2 ve EK-3’te bulunan formlar doldurulmuş olarak) MNG KARGO - 341021709 nolu şirket kodu ile, eMarka İletişim A.Ş. adına göndermeniz gerekmektedir. Diğer kargo firmaları ile, anlaşmamız yoktur.

Şirket unvanı ile,
SMS göndermek için:

 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesinin renkli fotokopisi,
 • T.C. kanunlarına göre kurulmuş şirket tarafından, imzalı ve kaşeli olarak,
  • Yetkili kişinin temsile yetkili olduğuna dair belge ile imza sirkülerinin,
  • Ticaret Sicil Gazetesi örneği, veya
  • Ticaret Sicil Kaydı, veya
  • Unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeler.
  • Gönderilecek olan tüm evraklar, ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır.
 • Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı olmalıdır.)

Yukarıdaki evrakları ve abonelik sözleşmesinin aslını (tüm sayfaları kaşeli ve imzalı, EK-2 ve EK-3’te bulunan formlar doldurulmuş olarak) MNG KARGO - 341021709 nolu şirket kodu ile, eMarka İletişim A.Ş. adına göndermeniz gerekmektedir. Diğer kargo firmaları ile, anlaşmamız yoktur.

Kamu kurum ve kuruluş unvanı ile,
SMS göndermek için:

 • Kurum adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesinin renkli fotokopisi,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belge (görev yeri belgesi, atama belgesi vb.),
 • Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı olmalıdır.)

Yukarıdaki evrakları ve abonelik sözleşmesinin aslını (tüm sayfaları kaşeli ve imzalı, EK-2 ve EK-3’te bulunan formlar doldurulmuş olarak) MNG KARGO - 341021709 nolu şirket kodu ile, eMarka İletişim A.Ş. adına göndermeniz gerekmektedir. Diğer kargo firmaları ile, anlaşmamız yoktur.

Dernek veya STK unvanı ile,
SMS göndermek için:

 • STK adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesinin renkli fotokopisi,
 • İlgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belge veya karar defteri fotokopisi,
 • e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı olmalıdır.)

Yukarıdaki evrakları ve abonelik sözleşmesinin aslını (tüm sayfaları kaşeli ve imzalı, EK-2 ve EK-3’te bulunan formlar doldurulmuş olarak) MNG KARGO - 341021709 nolu şirket kodu ile, eMarka İletişim A.Ş. adına göndermeniz gerekmektedir. Diğer kargo firmaları ile, anlaşmamız yoktur.

Tescilli marka adı ile,
SMS göndermek için:

 • Marka sahibi olan kişinin, T.C. kimlik belgesinin renkli fotokopisi,
 • Marka sahipliğini ispatlayıcı belge,
 • e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan, Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi,
 • Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı olmalıdır.)

Yukarıdaki evrakları ve abonelik sözleşmesinin aslını (tüm sayfaları kaşeli ve imzalı, EK-2 ve EK-3’te bulunan formlar doldurulmuş olarak) MNG KARGO - 341021709 nolu şirket kodu ile, eMarka İletişim A.Ş. adına göndermeniz gerekmektedir. Diğer kargo firmaları ile, anlaşmamız yoktur.

Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma unvanı ile, SMS göndermek için:

 • Şirket adına imza yetkisi olan kişinin, T.C. kimlik belgesinin renkli fotokopisi,
 • İlgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belge,
 • Abonelik Sözleşmesi'nin aslı. (Tüm sayfaları ıslak imzalı olmalıdır.)

Yukarıdaki evrakları ve abonelik sözleşmesinin aslını (tüm sayfaları kaşeli ve imzalı, EK-2 ve EK-3’te bulunan formlar doldurulmuş olarak) MNG KARGO - 341021709 nolu şirket kodu ile, eMarka İletişim A.Ş. adına göndermeniz gerekmektedir. Diğer kargo firmaları ile, anlaşmamız yoktur.